Kinesiologi

En kinesiologisk behandling kaldes en afbalancering.

En behandling varer 1-1½ time og der er tid til at tænke sig om og få sat følelserne og symptomerne ind i en meningsfuld sammenhæng. Enhver afbalancering er en unik proces.

Typiske emner, som kinesiologer møder i deres praksis er:

  • Symptomer, der ikke kan diagnosticeres
  • Sygdomme, der er opgivet helbredt af lægerne
  • Psykiske problemer
  • Personlig udvikling
  • Overfølsomhedsreaktioner
  • Mangel på energi

Behandlingens forløb

Når en klient for første gang skal behandles hos en kinesiolog, taler klienten og kinesiologen først om, hvad målet med behandlingen er, og hvordan muskeltesten og afbalanceringen foregår. Dette mål er ledesnor for afbalanceringen og defineres positivt, som var det allerede opnået. Et mål kan være ”jeg bevæger mig frit”, ”jeg mærker og udtrykker glæde” eller ”jeg læser nemt og hurtigt”.

Forløbet i kinesiologisk behandling er præget af stor nænsomhed og med­bestemmelse. Muskeltesten afdækker aldrig mere end kroppen er parat til at håndtere.

Testen og afbalanceringen

Selve testen og afbalanceringen foregår gennem muskeltesten. Ved at trykke let på testmusklen og nævne forskellige områder, der kan arbejdes med, kommunikerer kinesiologen med kroppen. Kinesiologen aflæser kroppens behov gennem muskelreaktionen.

Afbalanceringen kan udføres ved hjælp af massage af akupunkturpunkter, fysiske øvelser, visualisering af følelser, indtagelse af vitaminer og mineraler, påvirkning med lyde og andre metoder, som den pågældende kinesiolog har i sin værktøjskasse. Det er dog klientens egen krop, der suverænt afgør, hvad der skal prioriteres.

Når energimæssige blokeringer fjernes, bliver kroppen igen i stand til at helbrede sig selv. Desuden får personen indsigt og bevidsthed om egne indre funktioner, reaktioner og ressourcer.