Hver meridian er forbundet til et bestemt organ, og punkterne på denne kan stimuleres med specielle små nåle, som styrker organet og derved legemets vitalenergi via meridianens indbyrdes kredsløb.

Der vil blive spurgt ind til helbredsmæssig tilstand, både før og nu, for at kunne stille en diagnose.

Behandlingen varer ca. 30 minutter - lidt mere første gang.
Der vil i klinikken kun blive brugt sterile engangsnåle.